HAKKIMIZDA

Hikayemiz Program Hakkında Hedeflerimiz Güvenlik Yönetim Ekibi Lise Kulüpleri
“ Dünyanın farklı bölgelerinden gönüllüler, her yaz mülteci çocukların acılarını hafifletmek için Türkiye'ye geliyor. ”

GIVE A HAND

Hikayemiz

Give a Hand Organizasyonu, 2015 Mart ayında Amerika’da The Hill School’da okuyan Hülya Kösematoğlu ve 6 sınıf arkadaşının başlattığı gönüllü çalışma projesinin Amerika ve Türkiye çapında destek bularak genişlemesinden doğmuştur. Kuruluş amacı 2011 yılından beri süre gelen Suriye iç savaşında Türkiye’ya kaçmak zorunda kalan Suriye’li mülteci çocuklara ve ailelere yardım etmek, bu savaşın açtığı yaralarla ilgili tüm dünyada farkındalık yaratmaktır.

Yardıma ihtiyacı olan çocuklarla onlara yardım etmeye gönüllü olan gençleri ortak bir platformda toplamak amacıyla başlayan projeye katkı sağlayan kişiler ve kurumlar ile projenin alanı genişlemiş ve süreklilik kazanmıştır. Bugün tüm dünyadan 100’ün üstünde gönüllüye ulaşan organizasyonumuz, hali hazırda 80 Suriyeli Mülteci Çocuk ve 50 mülteci aileye yardım etmeyi sürdürmektedir.

2015 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesinin desteği ile Gaziantep’te başlatılan Give A Hand programları 2016 yılında gönüllülerin artması ile Gaziantep ve İstanbul olmak üzere iki farklı şehirde gerçekleştirilmeye başlandı. 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinin’de desteği alınarak İstanbul programları büyümeye devam etmiştir. 2018 yılında 1994 yılından beri eğitim konusunda Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan NEYAD ile stratejik bir anlaşma yapılmış ve Give A Hand Organizasyonu NEYAD çatısı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Yine 2018 yılında İngiltere orjinli prodüksiyon şirketi OPEN CITADEL ile yapılan anlaşma ile projenin prodüksiyon hakları bu şirkete verilmiş ve Give A Hand programları içinde sosyal etki yaratacak film prodüksiyonları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca OPEN CITADEL şirketi kanalı ile Give A Hand programları Avrupa’da ki lise öğrencilerine de açılmıştır.

2018 İstanbul programına katılan gönüllülerimizi dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilen AFAD’ın başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu kabul ederek Suriye’li mültecilere yapılan yardımlar ve Türkiye’nin insani politikaları ile ilgili bir sunum yapmıştır.
AFAD ile gönüllülerimiz yakın bir iletişim halinde olup programlarımızın AFAD tarafından desteklenmesi en büyük gurur kaynağımızdır.Give A Hand
Give A Hand

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile yaptığımız “Suriye’li mültecilere yapılan yardımlar ve Türkiye’nin insani politikaları” sunumundan kareler


" Bazen insanlar hayatlarına devam edebilmeleri için yardım eline ihtiyaç duyarlar. Hem elini uzatan hem de onu kabul edenlerin bu etkileşimden faydalandığına inanıyoruz. "

GIVE A HAND

Kurucularımız

Give A Hand Organizayonunun kurucuları kanalı ile Amerika’nin bir çok önemli üniversitesi ile işbirliği imkanlarımız genişlemiş bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.GIVE A HAND PROGRAMLARINDA DENEYİM EDİNMEK İÇİN ACELE EDİN! GIVE A HAND PROGRAMLARINDA DENEYİM EDİNMEK İÇİN ACELE EDİN!

© Copyright 2019 Give A Hand - All Rights Reserved.